פיתוח מנהיגות

ליווי והכשרה של צוות מנהלים מוביל בחטיבה של ארגון ציבורי גדול, כחלק מתהליך שינוי מהותי שעברה החטיבה. התהליך התמקד בפיתוח יכולות ניהול והובלה של מנהלים אל מול אתגרים ניהוליים ותפעוליים בתהליכי שינוי רב מימדי שעברה החטיבה.

עיצוב תרבות ניהול 

פיתוח תכניות הכשרה למנהלים בארגון גלובאלי מענף הפרמצבטיקה שמטרתה שיפור יכולות הניהול של הארגון ועיצוב תרבות ניהולית שתסייע לשפר אפקטיביות ארגונית. הפרויקט כלל מיפוי המיומנויות והאתגרים שעומדים בפני דרגים שונים בארגון. פיתוח תכניות הכשרה ומסלולי התפתחות ניהוליים. ליווי הארגון בהטמעת תהליכי משוב ופיתוח עובדים ומנהלים הכשרה של 150 מנהלים בארגון. וליווי אישי למנהלים מובילים.

שיפור שירות ומכירות

ליווי של ארגון קמעונאי (2000 עובדים) בתהליך חוצה ארגון שמטרתו שיפור שירות והגדלת מכירות. 

הפרויקט כלל גיבוש תפיסת שירות ומכירות, הגדרת התנהגויות רצויות וסט ציפיות ברור ממנהלים ועובדים, עיצוב תהליכי ניהול שירות, גיבוש מנגנוני בקרה, ליווי והכשרה של מנהלים בארגון בהובלה ויישום התפיסה והתנהגויות הרצויות בשטח. 

ליווי הקמה של רשת קמעונאית

ליווי רשת קמעונאית בתהליך ההקמה שכלל גיבוש אסטרטגיה, ערכים, תהליכי עבודה ושגרות ניהול.
תרגום הערכים לתפיסת שירות ומכירות והטמעתה בשטח באמצעות פיתוח מיומנויות ניהול, שירות ומכירות בקרב מנהלי ועובדי הרשת.

ניהול שינוי - התייעלות ארגונית

ליווי ארגון יצרני בתהליך שינוי חוצה ארגון שמטרתו התייעלות תפעולית. התהליך כלל שינויים מהותיים במבנה הארגוני, תהליכי עבודה, תהליכי ייצור, הטמעת מערכת מידע  ושינוי באסטרטגיית המכירות. במהלך התהליך עבדתי עם מנהלים ועובדים על עיצוב ויישום השינוי בארגון.