ניהול שינוי

בסביבה משתנה גם ארגונים משתנים ומנהלים נדרשים באופן תדיר להוביל תהליכי שינוי ביחידותיהם. אך השינוי כואב פעמיים, פעם אחת אל מול התשומות שהוא דורש ופעם שנייה אל מול "הכאבים" שהוא גורם. לכן תהליך שינוי מוצלח נמדד ביכולתו של המנהל לקצר את תקופת ההסתגלות ולהפחית מהותית את "כאבי השינוי" בדרך ליישום מוצלח.

תהליך ליווי שינוי נותן מענה למגוון של אירועים ארגוניים כגון: שינויים בתרבות, במבנה ארגוני, מיזוג של יחידות, הטמעת מערכות מידע, שינויים בתהליכי העבודה והתמודדות עם שינוי כפוי.

בתהליך הליווי נגדיר את תמונת העתיד הרצויה, נתכנן את מהלך השינוי בהיבטים של תהליך, רתימה ותקשור ונלמד כיצד להוביל שינוי אפקטיבי במינימום כאב.

פיתוח מנהלים 

בעולם דינמי ומורכב מנהלים נדרשים להוביל, לקבל החלטות מהירות במציאות משתנה ולהתמודד בהצלחה עם מצבים חדשים. בתוכנית לפיתוח מנהלים משתתף ילמד דרך חקירה להכיר את העוצמות והאתגרים שלו בתפקיד, לקחת עליהם אחריות ולפתח דרכי פעולה חליפיות. מנהל בתוכנית ילמד כלים ומיומנויות פרקטיים שאותם יוכל ליישם מיידית בתחום אחריותו.

התוכנית מיועדת למנהלים שנמצאים בצמתים מרכזיים בחייהם המקצועיים כמו תפקיד חדש, התמודדות עם מציאות שחדשה להם, צורך לעצב תרבות ניהולית קיימת או התמודדות עם אתגרים ניהוליים אחרים.

פיתוח צוות

שינויים במבנה הארגוני הקלאסי כמו מעבר לארגון שטוח, עבודה בצוותים מטריציוניים והקמת צוותי אד הוק מחזקים היום יותר מתמיד את האתגר של מנהלים לבנות ולהוביל צוותים מגוונים.

בתהליך פיתוח צוות נלמד כיצד לבנות במהירות צוותים אפקטיביים וכיצד להתמודד עם חסמים שפוגעים בעבודת צוות יעילה תוך התבוננות על 3 מימדים, יחסים בצוות, תהליכי עבודה וניתוח פערים בין הרצוי למצוי. תהליך מוצלח נמדד ביכולתו לחולל שינוי במציאות לכן תוצרי התהליך ינוסחו בשפה ניהולית של פעולות, התנהגויות, סטנדרטים ותהליכים שיסייעו לצוות למקסם את ביצועיו.

ליווי אישי למנהל

אירועים שונים בחיי המנהל או הארגון כמו מעבר תפקיד, שינויים בצוות, בסביבה ובתרבות מציבים בפניו התמודדויות חדשות שדורשות ממנו לפעול באזורים שבהם הוא חסר את המיומנות או את הידע הניהולי הרלוונטי. תהליך ליווי ממוקד בצרכים הייחודיים של המנהל במסגרת התפקיד והוא מכוון לסייע לו לראות את המציאות מזווית אחרת שתאפשר פעולה מסוג חדש.

בתהליך ייעוץ אישי נעמוד על האתגרים שאיתם מתמודד המנהל ועל התפיסות והערכים שמנחים אותו בתהליכי קבלת החלטות. נעזור לו להבין כיצד הוא קורא ומנתח את המציאות ונעבוד על דפוסי פעולה אפקטיביים ולא אפקטיביים אשר משפיעים על תפקודו והצלחתו בתפקיד. את התובנות נתרגם להתנהגויות ופעולות קונקרטיות שאותם יישם המנהל בין מפגשי הייעוץ.

ייעוץ למערכי שירות ומכירות

שירות ומכירות הם אתגר עבור כל עסק. אך עדיין ארגונים רבים מתקשים לשפר את מערכי השירות והמכירות שלהם מכיוון שהם מניחים ששירות הוא מיומנות ומפספסים היבטים נוספים שהינם קריטיים בעיצוב חוויית הלקוח. 

הגישה שלי לשיפור שירות ומכירות מתבוננת על שירות ו-או מכירות כמערכת, שכל אחד ממרכיביה חיוני להצלחתה ולכן בבתהליך הייעוץ , נגדיר את המצב הרצוי במונחים ברורים. נגבש רציונאל והתנהגויות רצויים נתאים את המבנה הארגוני, תהליכי התפעול והעבודה למצב הרצוי ונבנה פרקטיקה לניהול מערך השירות והמכירות. לאחר הקמת התשתית המתאימה, נעבור להשלמה של המיומנויות הנדרשות לשיפור שירות והגדלת מכירות.