ניהול שינוי

לאתגר את אזורי הנוחות, לחשוב ולהעיז לפעול אחרת